//Μύλοι άλεσης… On Demand VS Με δοχείο αποδοχής

Μύλοι άλεσης… On Demand VS Με δοχείο αποδοχής

Η αξία του φρεσκοαλεσμένου καφέ

Με τον σωστό τεμαχισμό του κόκκου, απελευθερώνονται τα αέριά του, τα αρώματά του. Όσο πιο πλούσια σε ποσότητα είναι τα αέρια που έχουμε εξάγει από τον αλεσμένο καφέ, τόσο πιο πολλά θα βρούμε και μέσα στο φλιτζάνι μας. Γι’ αυτό και η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος άλεσης είναι η άλεση που πραγματοποιείται είτε με έναν παραδοσιακό μύλο άλεσης με δοχείο όπου συλλέγεται ο αλεσμένος καφές είτε με μύλο on demand που εκεί ένα χρονόμετρο ακριβείας μας βοηθάει να διατηρήσουμε τα δευτερόλεπτα, τα δέκατα και τα εκατοστά του δευτερολέπτου του χρόνου άλεσης, γεγονός που στη συνέχεια αντανακλάται σε αντίστοιχα γραμμάρια αλεσμένου καφέ. Έτσι, φρεσκοαλεσμένος καφές σημαίνει ότι βγάζουμε στο φλιτζάνι όλα τα εγκλωβισμένα μέσα στα κελιά αέρια.

Μύλος On Demand

Ο αλεσμένος καφές χάνει μέσα σε 15 λεπτά έως και το μισό των αρωμάτων του, επειδή το οξυγόνο, η υγρασία και το φως, διασπά το άρωμα και το εξανεμίζει από τον αλεσμένο κόκκο. Για να μειωθεί στο ελάχιστο η απώλεια αρωμάτων, ο μύλος άλεσης “On Demand”, αλέθει την ποσότητα των κόκκων καφέ που απαιτείται κάθε φορά. Δεν υπάρχει αποθήκη αλεσμένου καφέ, που υπάρχει σε άλλους μύλους άλεσης.

Το αποτέλεσμα σε κάθε φλιτζάνι καφέ, είναι το ίδιο ποιοτικά, αφού κάθε δόση, αλέθεται την στιγμή που την ζητάμε. Επιδέχεται πληθώρα ρυθμίσεων, γεγονός όμως που τον κάνει πολύπλοκο στη λειτουργία του από αρχάριους.

Μύλος με δοχείο αποδοχής

Στην “καμπάνα” τοποθετούμε τους κόκκους καφέ, ενώ εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όλη η ποσότητα, πρέπει να αποθηκεύεται σε μέρος σκιερό για αποφυγή αλλοιώσεων. Η ρύθμισή του είναι εύκολη και προτιμάται από “αρχάριους”. Ανάλογα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, πολλές φορές προτιμάται από τον on demand.

Μην ξεχνάτε… ένα από τα βασικότερα βήματα για την σωστή παρασκευή ενός espresso είναι η γνώση της σωστής ρύθμισης του μύλου…

2019-04-16T22:50:12+02:00