//Σεμινάριο Brew Skills Foundation – 12/11/2019

Σεμινάριο Brew Skills Foundation – 12/11/2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BREW SKILLS FOUNDATION| 12-11-2019

Σεμινάριο: Brewing Skills Foundation
Ημερομηνία: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
Διάρκεια: Μία ημέρα
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 6
Εκπαιδευτής: Νίκος Φιλιππής (Authorized SCA Trainer)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – BREWING SKILLS FOUNDATION (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

• Βασικές Τεχνικές Παρασκευής

• Νερό – Βασικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

• Εισαγωγή σε έννοιες όπως: brew ratio, στροβιλισμός (turbulence), θερμοκρασία (turbulence) και άλλες παράμετροι

• Συσκευές παρασκευής καφέ: Aeropress, V60, French Press, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ

 

2019-11-05T22:42:59+02:00