//Προσεχή σεμινάρια: Introduction to Coffee, Barista Skills Foundation, Brew Skills Foundation

Προσεχή σεμινάρια: Introduction to Coffee, Barista Skills Foundation, Brew Skills Foundation

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ INTRODUCTION TO COFFEE | 28/01/2020

Σεμινάριο: Εισαγωγή στον καφέ (Introduction to Coffee)
Ημερομηνίες: Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
Διάρκεια: Μία ημέρα
Εμπειρία: Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 10
Εκπαιδευτής: Νίκος Φιλιππής (Authorized SCA Trainer)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – INTRODUCTION TO COFFEE

• Ποικιλίες Arabica, Arabica Vs Robusta

• Μέθοδοι Επεξεργασίας και πως επηρεάζουν την γεύση του καφέ

• Άλεση – Με ποιο τρόπο η δόση και το μέγεθος του αλεσμένου καφέ, επηρεάζουν το σώμα και τη γεύση του espresso

• Cupping

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BARISTA SKILLS FOUNDATION | 04/02/2020

Σεμινάριο: Barista Skills Foundation
Ημερομηνίες: Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια: Μία ημέρα
Εμπειρία: Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 6
Εκπαιδευτής: Νίκος Φιλιππής (Authorized SCA Trainer)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – BARISTA SKILLS FOUNDATION (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

• Κατανόηση των γευστικών διαφορών μεταξύ Arabica & Robusta

• Άλεση, Δόση και Tamping – Πώς συνδέονται μεταξύ τους και με ποιο τρόπο επηρεάζουν το φλιτζάνι μας

• Τεχνικές γάλακτος – παρασκευή cappuccino, caffe’ latte, κλπ.

• Καθαρισμός και Συντήρηση εξοπλισμού – Μύλοι Άλεσης, Μηχανές espresso

• Οργάνωση και Καθαριότητα του χώρου εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ BREW SKILLS FOUNDATION| 11-02-2020

Σεμινάριο: Brewing Skills Foundation
Ημερομηνία: Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
Διάρκεια: Μία ημέρα
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: 6
Εκπαιδευτής: Νίκος Φιλιππής (Authorized SCA Trainer)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ – BREWING SKILLS FOUNDATION (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ):

• Βασικές Τεχνικές Παρασκευής

• Νερό – Βασικά Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

• Εισαγωγή σε έννοιες όπως: brew ratio, στροβιλισμός (turbulence), θερμοκρασία (turbulence) και άλλες παράμετροι

• Συσκευές παρασκευής καφέ: Aeropress, V60, French Press, κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής πατήστε εδώ

2020-01-16T14:55:55+02:00