/Οδηγοί
3 01, 2018

SCA Learner Number | Τι είναι και πως θα το αποκτήσετε;

2018-08-08T20:09:09+02:00

Τι είναι; Το "Learner Number" είναι ένας κωδικός που καθιερώθηκε από τον SCA (Speciality Coffee Association) με στόχο ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο CDS (Coffee Diploma System) να είναι εγγεγραμμένος στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού. Ο κωδικός αυτός αποστέλλεται στον αντίστοιχο εκπαιδευτή (AST Trainer) ώστε αυτός με τη σειρά του, μετά την εκπλήρωση του [...]

SCA Learner Number | Τι είναι και πως θα το αποκτήσετε;2018-08-08T20:09:09+02:00